Data & SMS limieten instellen

Houdt het verbruik beheersbaar met Limieten

Wanneer je grote aantallen SIM kaarten beheert, is het vaak lastig om grip te houden op het verbruik en de kosten. Daarom hebben we de functionaliteit 'Limits' geïntroduceerd. Een limiet houdt grip op het verbruik van een SIM kaart. Je ontvangt een email wanneer een limiet wordt overschreden en je kan de SIM ook automatisch blokkeren.

Een aantal overwegingen:

 • Limieten verifiëren het verbruik van een SIM kaart. Het verbruik wordt berekend wanneer een Call Detail Record (CDR) wordt gegenereerd. Een provider genereert een CDR als:

  - Een SMS wordt verstuurd

  - Een data sessie wordt afgesloten, of als de SIM overschakelt naar een ander netwerk

  - Iedere 6 uur

 • De CDR's worden door Olivia verwerkt wanneer deze worden ontvangen van de provider. Dat is het moment dat ook de limieten worden geverifieerd. Het komt dus voor dat de limiet wordt overschreden, omdat de CDR nog niet gegenereerd was de SIM meer data verbruikte dan toegestaan.

 • De ingestelde limieten zijn per kalendermaand. Als een limiet is ingesteld voor 5 Mb, dan mag de SIM 5 Mb verbruiken in die maand. Daar boven wordt de limiet geactiveerd.

 • Wanneer een limiet is geactiveerd op een SIM kaart, dan zal deze de kaart de limiet niet nogmaals kunnen activeren. Je kan wel meerdere limieten stapelen. Bijvoorbeeld: Stel een limiet in om een email te sturen als het verbruik boven de 10Mb uitkomt. Stel een tweede limiet in die de SIM pauzeert als het verbruik boven de 15Mb uitkomt. Als een SIM gepauzeerd is, dan kan je deze via de portal of via API weer activeren.

 • Limieten worden automatisch gereset aan het eind van de kalendermaand.

 • Limieten kunnen worden toegepast op alle SIM kaarten, of alleen op specifieke groepen.

 • Per account of groep kunnen meerdere limieten worden ingesteld. We hanteren een fair use policy voor het aantal limieten per account.


Limieten instellen

Voor maximale flexibiliteit, zijn er verschillende instellingen mogelijk. Bekijk de beschrijving van de verschillende functionaliteiten om te zien wat alle instellingen precies doen.

Log in op oliviawireless.io en ga naar 'Limits'. Klik op 'Add limit' om een limiet aan te maken. Onderstaand pop-up venster wordt getoond:

M2M kosten beheersing


Details

Active:

Alleen actieve regels kunnen een actie uitvoeren. Om een regel te verwijderen, moet een regel eerst gedeactiveerd worden.

Limit name:

Geeft een limiet een naam om het makkelijk te kunnen herkennen.

Apply the rule to:

Kies: 'All SIM cards' wanneer het limiet moet worden toegepast op alle Simkaarten in je account.

Kies: 'Specific group' wanneer het limiet moet worden toegepast op een selecte groep Simkaarten. Er verschijnt een drop-down menu waar je de gewenste groep kunt kiezen.

Usage limits:

Data limit:

Stel een data limiet in per SIM kaart per kalendermaand. Het limiet is per SIM kaart, per maand en in Megabytes. Laat dit veld leeg wanneer je geen datalimiet wil instellen voor dit limiet.

SMS limit:

Stel een SMS limiet in per SIM kaart per kalendermaand. Het limiet is per maand en per SIM kaart. Laat dit veld leeg wanneer je geen datalimiet wil instellen voor dit limiet.

Actions:

Pause SIM: Wanneer deze op 'Yes' wordt gezet zal dit limiet een SIM kaart automatisch pauzeren wanneer een van de limieten (data of SMS) wordt overschreden. De SIM blijft gepauzeerd totdat deze handmatig of via API wordt geactiveerd. 

Notification email:

Wanneer hier een emailadres wordt ingevuld zal er een email worden verstuurd als het limiet wordt overschreden. Laat dit veld leeg als je geen email wilt ontvangen.

Notification webhook:

Vul hier een URL in voor een webhook, en deze URL zal worden aangeroepen wanneer de limiet wordt overschreden. De webhook ontvangt:

Body type: raw

Content type: JSON (application/json

Method: post

Body:

{
   “sim_barcode”: “89123456789012345678“,
   “device_name”: “test device“,
   “policy_name”:"test policy“,
   “policy_id”: “policy id“,
   “type”: “MB” or “SMS”,
   “usage”: “1.015“,
   “limit”: “1.0”,
   “block”: “true” or “false“
}

Mocht je nog vragen hebben, start een chat in de SIM Management Console of stuur je vraag naar support@oliviawireless.com

Roel van der Meer